Adviesbureau De Lange constructeur in Nijkerk

Adviesbureau De Lange adviseert u over bouwkundige en civieltechnische constructies. Het advies- en constructiebureau in Nijkerk is in 2004 opgericht door André de Lange. Vanuit Nijkerk worden opdrachtgevers verspreid door heel Nederland voorzien van constructieadvies en constructieberekeningen. Tegenwoordig bestaat het team uit 8 constructeurs: Gerwin, Jesper, Robert-Jan, Gerard, Hanneke, Rick, Saied, Jemima en Margrethe en Ria als office manager.

Slagvaardig, snel en scherp

Persoonlijk contact met u als opdrachtgever en nauwe betrokkenheid bij uw project is voor ons belangrijk. Alleen dan kunnen wij slagvaardig en snel te werk gaan!
U heeft te allen tijde een vast aanspreekpunt binnen ons kantoor. Werken met een klein team heeft zo zijn voordelen: korte communicatielijnen en lage overheadkosten. Met name dat laatste heeft zijn uitwerking op de prijs – die is scherp, zonder dat er op de kwaliteit wordt ingeboet. Kosten die niet gemaakt worden, hoeven immers ook niet aan u te worden doorbelast!