Inspectie van bestaande bouwwerken

Ook bestaande panden kunnen tekenen vertonen van een slechte constructie. Een dak dat doorhangt. Een vloer die doorbuigt. Een muur die scheuren vertoont. Adviesbureau De Lange kan in dat geval een visuele inspectie voor u uitvoeren, waarbij de vermoedelijke oorzaak wordt vastgesteld.

Constructieherstel

Vervolgens wordt er een constructieadvies gegeven: wat moet er gebeuren om het proces te stoppen en de constructie van het bestaande gebouw te herstellen? Indien gewenst worden er vervolgens ook constructieberekeningen en constructietekeningen gemaakt, zodat een aannemer het constructieherstel kan gaan uitvoeren.