Detailberekeningen en toezicht op de bouwplaats

Detailberekeningen – hoe zit het in elkaar?

In de uitvoeringsfase kan er behoefte zijn aan detailberekeningen. Deze hebben betrekking op de verbindingen van alle losse onderdelen van de constructie. Dit kunnen bijvoorbeeld staal-op-staal, hout-op-staal of staal-op-beton verbindingen zijn. In geval van gecompliceerde / grotere werken worden de detailberekeningen in de regel uitgevoerd door het productiebedrijf of de prefab leverancier en ter controle aan ons aangeboden.
In geval van kleinschaliger projecten nemen de constructeurs van Adviesbureau De Lange het maken van de detailberekeningen op zich.

Toezicht op de bouw – voorkomen is beter dan genezen

Indien gewenst, houdt uw constructeur van Adviesbureau De Lange ook tijdens de bouw toezicht op de werkzaamheden. Uw constructeur komt dan ter plaatse controleren of de constructie op de juiste manier gerealiseerd wordt.
Mocht het nodig zijn, dan kan er tijdens het bouwproces worden bijgestuurd of worden meegedacht over zaken waar men op de bouw tegenaan kan lopen.