Constructietekeningen

Het uitwerken van de constructietekeningen is de derde fase in het proces. In de constructietekeningen wordt alle informatie van het constructieadvies en de constructieberekening uitgewerkt en op tekening gezet. Deze tekening geeft exact weer hoe de constructie op de bouw gerealiseerd dient te worden.
De gemeente heeft de berekeningen en tekeningen van de constructie nodig als bijlage bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Adviesbureau De Lange is al twaalf jaar specialist op het gebied van het ontwerpen van bouwkundige en civieltechnische constructies. Met onze constructieberekeningen en constructietekeningen toont u aan dat uw project aan alle wettelijke eisen voldoet.