Constructieberekeningen

Constructieberekeningen – wat is er nodig?

In het verlengde van het constructieadvies liggen de constructieberekeningen. Wanneer er duidelijk is hoe de constructie vervaardigd zal gaan worden, berekent Adviesbureau De Lange de dimensies van de constructie. Daarmee hebben alle partijen de gegevens die noodzakelijk zijn.

Wanneer uw project in de uitvoeringsfase komt, zal uw constructeur voordat de constructie in productie wordt genomen, één en ander nog aan een finale controle onderwerpen. Dit om zeker te stellen dat de constructie ook echt overeenkomt met de uitkomst van de constructieberekeningen.