Uw constructeur adviseert, rekent en tekent

Adviseren, rekenen en tekenen. Dat doet uw constructeur – kort samengevat. Uw project begint altijd met een constructieadvies en een funderingsadvies. Vervolgens worden de constructieberekeningen gemaakt. De uitkomsten worden verwerkt in de uiteindelijke constructietekeningen. Daarmee kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Het moment dat de feitelijke bouwwerkzaamheden beginnen is weer een volgende fase in uw project. Mocht het nodig zijn, dan worden in deze fase detailberekeningen uitgevoerd. Indien gewenst houdt Adviesbureau De Lange toezicht en controle op de bouwplaats. Ook voor inspectie van bestaande bouwwerken kunt u een beroep doen op de expertise van ons constructiebureau. Tekeningen van prefabconstructies worden te allen tijde ook door ons gecontroleerd in deze fase van het project.

Opdrachtgevers van Adviesbureau De Lange zijn over het algemeen architecten, bouwkundig tekenbureaus en aannemers, maar wij worden ook wel door bedrijven en particulieren rechtstreeks ingeschakeld. In onze adviezen, ontwerpen en berekeningen houden wij de bouwkosten scherp in het oog. Daarbij kijken wij altijd naar wat de meest efficiënte, veilige en maakbare oplossing is.